De geschiedenis van het pand.

De geschiedenis van het pand Levensbouw te Tilburg.

Het pand Levensbouw en daarmee de gelijknamige stichting kennen al een langdurig verleden. De Stichting is opgericht op 2 december 1950 en het pand zelf dateert van 1953.

Volgens de statuten is het doel van de stichting “ het stichten, verkrijgen en exploiteren van een of meerdere gebouwen, vakantieverblijven en dergelijke ter bevordering van het algemeen jeugd-, sociaal- en cultureel vormingswerk, alsmede hetgeen met dit doel in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn”. Een vrij ruime doelstelling, met als kenmerk dat het hier een beheersstichting betreft die (gebruiks)ruimte biedt aan organisaties die binnen de (ruime) doelstelling van de stichting vallen.

Destijds (in de jaren 50-60 van de vorige eeuw) was het pand vooral bedoeld om ruimte te bieden aan de socialistische vakbonden en de partij (PvdA) om te kunnen vergaderen. In die tijd werden de FNV-vakbonden en de PvdA door de katholieke kerk en gemeente namelijk tegengewerkt en kon men niet zomaar vrij een zaal huren. Aanvankelijk zat de Bouw- en Houtbond van de FNV in het gebouw, in 2007 werd het partijkantoor van de PvdA (oorspronkelijk had de PvdA een pand aan de Goirkestraat). Het pand is daartoe grondig verbouwd. O.a. is de serre eraan gezet en de (bij)keuken gemoderniseerd. In het pand werden de belangrijke bestuurs- en ledenvergaderingen gehouden en ook de materialen voor de verkiezingscampagnes bewaard. Menig belangrijk besluit ter voorbereiding op de raadsvergaderingen in Tilburg zijn hier in de loop van de jaren aan de orde gekomen. Ook vonden in het pand vergaderingen van de provinciale PvdA en de Waterschappen plaats.

Bekend is dat ook in het verleden menig aan de PvdA verbonden familiefeest (huwelijksfeest) in het gebouw heeft plaatsgevonden. Oorspronkelijke was het terrein ook groter, maar dat is met de komst van de voetbalclub NOAD in goed overleg met de gemeente verkleind.

Doordat het aantal raadsleden (en wethouders) van de PvdA en daarmee de inkomsten van de plaatselijke afdeling daalden, was het bestuur van de Stichting gedwongen op zoek te gaan naar huurders (gebruikers) die de dalende inkomsten konden aanvullen. Zo werden er ook andere verenigingen en clubs gehuisvest en werd de vergaderruimte ook voor ruimer gebruik beschikbaar. Sinds eind 2018 is de band met de PvdA geheel verbroken en draait de Stichting op eigen kracht. Bronnen van inkomsten zijn nu:
* huur ruimten door toneelverenigingen, dansclubs en dergelijke.
* vaste verhuur aan organisaties om te vergaderen.
* af en toe een kinderfeestje.
* af en toe een Marokkaanse/Turkse markt of evenement.

Telkens weer wordt gezocht naar nieuwe vaste gebruikers. Vooral wordt ook geprobeerd de band met de buurt te versterken, zeker naar de toekomstige bewoners van het oude NOAD (voetbal)-terrein, waar nieuwe groepsgebonden woningen worden gerealiseerd (o.a. Tiny Houses). Levensbouw hoopt in goed overleg met de gemeente een vaste plek binnen het nieuw ontwikkelde terrein te kunnen verwerven. Zo ziet het pand in vertrouwen in 2023 haar 70 jarig bestaan tegemoet.

Nieuwe activiteit